Vedlikehold og Ettersyn

Hold rede på vedlikehold av dine maskiner, utstyr og bygninger  Logg inn  

Biler, båter, traktorer, gravemaskiner, ventiler, rør, veier, hytter og hus, det er stas og ha mange ting, men det må ettersees og vedlikeholdes.
Det er fort å glemme, med de kostnadene og ulempene det kan medføre. Vedlikeholdskontroll hjelper deg med dette.
Her kan du få påmindelser på når du skal vedlikeholde, loggføre hva du har gjort, og holde kontroll over tidsbruk og kostnader.


Ta gjerne kontakt med oss for tilgang, spørsmål, support med mer. Klikk her

Introduksjon til Vedlikeholdskontroll

Se på introduksjonsvideo på om Vedlikeholdskontroll, Vis video
eller last ned og les introduksjonsdokumentasjonen, Les dokumentasjon


Utstyr og maskiner

Register biler, båter, maskiner, utstyr, bygninger med mer som du vil holde kontroll over, med registering av vedlikehold, dokumenter og dag/time/km-avlesninger.


Vedlikehold

Register vedlikehold på utstyr. Register hva som skal bli gjort og om/når det er blitt gjort. Få status på hver enkelt maskin/utstyr om hvordan vedlikeholdet ligger ann. Hva har blitt gjort, når blei det gjort og av hvem. Kostnader og timedsforbruk kan også registeres.


Vedlikeholdsplan

Lage en vedlikeholdsplan på hver utstyr. Få automatisk generet opp vedlikeholdsoppgaver etter x antall dager/km/timer/antall.


Ettersyn

Ettersyn, inspeksjon, kontroll, avlesning, kjært barn har mange navn, men det må gjøres og registeres og loggføres.
Register at det er blitt kontrollert en gitt dag, beskriv kontrollen og eventuelt legg ved dokumenter og bilder, og les av timer, km eller antall ved behov.


Dokument

En kan legge inn dokumenter, blider, linker med mer på maskiner/utstyr, ved ettersyn eller på vedlikeholdsoppgave. Reperasjonsmanualer, HMS dokumenter, bilder, linker til produsenter med mer. Dokumenter knyttes mot maskin/utstyr, ettersyn, vedlikehold eller i ett fellesregister.


Utleie/utlån/abonnement/avtale

Har du utstyr på utleie/utlån/abonnement, eller har du utstyr som kunde har vedlikeholdsavtale på.
Vedlikeholdskontroll knytter opp kunde mot utstyr og sender varsel når vedlikehold og ettersyn skal utføres. Enten vedlikeholdet utføres av kunde eller om kunde kommer til deg for å utføre vedlikeholdet.


Tekniskekrav

For å bruke Vedlikeholdskontroll trenger du en PC eller et nettbrett eller en smarttelefon, som støtter HTML5, og ha internett/3G/4G forbindelse. Vedlikeholdskontroll kan kjøres på Windows, Android, Apple. Har du installert Internet explorer 10+ eller Chrome 30+ eller Opera 20+ eller Firefox 30+ eller Safari 7+ så burde det gå bra.

Systemet er også tilgjenngelig som app på Windows 10 (PC, nettbrett og tlf) og Android (nettbrett og tlf).


Om Vedlikeholdskontroll

Vedlikeholdskontroll er et kontroll og vedlikeholdssystem for maskiner, utstyr, anlegg, byggninger mm.